...

Kontakt

Dane Kontaktowe:

Dział Sprzedaży oraz obsługi klienta:

OFFICE@PERSIAN.PL

Dział marketingu oraz współpracy:

MARKETING@PERSIAN.PL

Administratorem Państwa danych osobowych jest Persian Furniture. Można się z nami skontaktować mailowo pod  adresem: office@persian.pl . Państwa dane będą wykorzystane w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość i przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, do momentu rozpatrzenia złożonej reklamacji lub przez okres przewidziany przepisami prawa. Przysługujące Państwu prawa to: prawo dostępu do treści danych osobowych; do ich sprostowania; do ich usunięcia; do ograniczenia ich przetwarzania; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; do przenoszenia danych; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne pod adresem office@persian.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.